Een duidelijk taalbeleid zorgt voor een veilige werkvloer


Taal en veiligheid op de werkvloer

”Tien- tot twintigduizend mensen raken jaarlijks gewond op het werk omdat ze de veiligheidsinstructies niet kunnen lezen of hun collega’s niet kunnen verstaan.”

Een veelvoorkomend en steeds terugkerend probleem tijdens de dagelijkse werkzaamheden; niet genoeg kennis van de taal waardoor er onveilige situaties worden veroorzaakt op de werkvloer. Een logische barrière in de samenwerking met anderstaligen: de taal en daarmee de communicatie tussen de anderstaligen en hun Nederlandstalige collega’s. Vooral in een werkomgeving waar veiligheid voorop staat, is samenwerking door goede communicatie fundamenteel.

Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om te bedenken wat er gebeurt in een productieomgeving waarin risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd, maar de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet helemaal worden begrepen door degene die het werk uitvoert.


Bij onvoldoende taalkennis ontstaan er onveilige situaties

In deze tijd met veel expats en migranten komt het in de praktijk voor dat veel medewerkers onvoldoende (en soms helemaal geen) Nederlands of Engels beheersen, en daardoor niet vanaf de eerste dag kunnen communiceren met hun Nederlandse collega’s. Naast alle regels rondom buitenlandse arbeidskrachten en het zoeken van oplossingen voor huisvesting, is het voor bedrijven ook van belang stil te staan bij de taalbarrière en te weten hoe deze te doorbreken.

Talen Twente heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van bedrijven die met deze taalproblematiek te maken hebben. Vooral in situaties waar de taalproblematiek kan leiden tot onveilige situaties op de werkvloer.

Informatiepakket aanvragen

Vrijblijvend uitgebreid advies


Neem voor uitgebreid advies over uw specifieke situatie gerust contact met ons op. We spreken graag vrijblijvend de mogelijkheden met u door.


NEEM CONTACT MET ONS OP
 

Taaloplossingen voor een veiligere werkvloer

Om de juiste taaloplossing te bieden, maken wij onderscheid tussen taaloplossingen voor anderstaligen die voor een langere periode in Nederland verblijven, en oplossingen voor mensen die slechts een korte periode in Nederland werkzaam zijn.

Arbeidskrachten die langdurig in Nederland verblijven
Veiligheid op de werkvloer is gebaat bij een goede onderlinge communicatie en begrip. Om dit te verwezenlijken is het belangrijk dat anderstaligen die voor langere tijd in Nederland werkzaam zijn de taal machtig worden. Voor werknemers van buiten de EU bestaat de inburgeringplicht. Hierin is ook een taalcomponent ofwel een NT2 (Nederlands als tweede taal) training opgenomen.

Voor werknemers van binnen de EU verzorgt Elycio NT2 trainingen in diverse vormen. Dit varieert van incompany-oplossingen en intensieve individuele trajecten tot groepstrainingen. Voor de incompany en individuele trajecten ontwikkelen we een geheel op maat gemaakt programma.
Tijdens deze trajecten wordt aandacht besteed aan het verwerven van een gedegen basiskennis Nederlands en aan het aanleren van taalvaardigheid die specifiek van belang is voor de werkomgeving van de deelnemer.


Arbeidskrachten die slechts een korte periode werkzaam zijn in Nederland
Voor mensen die slechts kort in Nederland zullen verblijven is een uitgebreid taaltrainingsprogramma meestal geen zinvolle optie. In dat geval is het voor een bedrijf van belang te kiezen voor andere taaloplossingen die de veiligheid op korte termijn ondersteunen. Dit kan in de vorm van:

  • Vertaling van de meest essentiële informatie voor de uitvoering van de werkzaamheden. Denk hierbij aan bedieningshandleidingen, werkinstructies en veiligheidsvoorschriften die in de moedertaal van de betreffende werknemer wordt aangeboden.
  • Bijeenkomsten over veiligheidsinstructies die begeleid worden door een professionele tolk.
  • Workshops voor medewerkers die een tijdelijke ploeg anderstaligen aansturen en ook de tolkfunctie voor deze groep op zich nemen.
  • Ook bieden wij taalassessments waarmee u snel en eenvoudig de huidige talenkennis van uw medewerker kunt bepalen.

Neem voor uitgebreid advies over uw specifieke situatie gerust contact met een van onze vestigingen. We spreken graag vrijblijvend de mogelijkheden met u door.